Historia Stolika Polskiego

 

Przy stoliku o....Stoliku

 15 stycznia 2004 roku rozpoczął swą działalność „Stolik Polski” w Ostrawie. Jego celem jest propagowanie kultury i informacji o Polsce. Jego założycielki - językoznawca i polonista doc. Janina Raclavská oraz dziennikarka Martyna Radłowska-Obrusníkzwróciły się o poparcie dla swojej idei do największego Domu Książki w Ostrawie - „Librex”. Tam też do roku 2013 odbywały się cykliczne spotkania.

 Początkowo spotkania Stolika odbywały się w każdą środę od godziny 16.00 do 17.00. Pod polskim proporczykiem prowadzone były wykłady, dyskusje, promocje publikacji oraz nieformalne rozmowy towarzyskie przeznaczone nie tylko dla Polaków i Zaolziaków, ale i przyjaciół Polski - Czechów zainteresowanych kulturą, turystyką nad Wisłą a mających skromne możliwości zasięgnięcia w interesujących ich sprawach informacji z pierwszej ręki.

 Od 2007 Stolik nieco zmienił formułę pracy urządzając comiesięczne systematyczne spotkania tematyczne.

 Na pytanie, czym jest „Stolik Polski” można odpowiedieć, że jest indywidualną, oddolną odpowiedzią Polaków-Ostrawiaków na głód informacji z Polski i o Polsce, jaki zaznacza się w Ostrawie, zwłaszcza po wejściu obu naszych państw do UE (niestety Stolik nie jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na kursy języka polskiego...).

 Przy stoliku konwersuje się po polsku i po czesku na równych prawach.

 Przed pięciu laty na inaugurację działalności stolika przybyło 50 gości. Otwarcie uświetniło przybycie ówczesnego m.in. wicehetmana województwa Morawsko-śląskego  Zdzisława Wantuły, konsula generalnego RP w Ostrawie Andrzeja Kaczorowskiego, czy prorektora UO ds. kontaktów zagranicznych doc. PhDr. Tadeusza Siwka, CSc. Licznie stawili się dziennikarze. 

O inauguracji donosiła miejscowa prasa, radio i TV oraz TVP Katowice i TVP Polonia.

 W ciągu pierwszego półrocza pracy Stolik urządzał następujące spotkania: z Aliną Kietrys, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, z Beatą Czechowską –Derkacz, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Gdańskiego. Był „Wieczór erotyczny - oczywiście poezji” polskiej połączony z wykładem „Afrodyzjaki z kuchni ziomków Mikołaja Kopernika”, było spotkanie nt. „Kuchni Polskiej” (z podawaniem przepisów na tradycyjne potrawy polskie- wszystko oczywiście z tłumaczeniami) oraz „Piękno Polski” - Stolik poświęcony atrakcjom turystycznym w Polsce. Tematów w ciągu tych lat przewinęło się przez Stolik wiele.

Nieocenione wsparcie uzyskałyśmy ze strony Biblioteki Śląskiej i jej dyrektora Jana Malickiego, który nie raz zapoznawał ostrawiaków z publikacjami i literaturą polską oraz samą książnicą.

 Rozwinęła się współpraca z Zakładem Polonistyki Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Były spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie o Polakach na Litwie tak w aspekcie historycznym, jak i współczesnym oraz różnicach w ich położeniu a położeniu Zaolziaków, były spotkania poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza (przykładowo z dr Anną Zurą na temat ujęcia barw w „Krzyżakach”) oraz typowo czesko-polskie interkulturowe, wyjaśniające chociażby dlaczego Polacy na wędlinę dają musztardę, a Czesi na musztardę... wędlinę. W interkulturowej tematyce mieściło się także zorganizowane przez „Librex” przy udziale Stolika spotkanie z Mariuszem Szczygłem na temat jego „Gottlandu”. Z kolei z zaolziańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskiej Książki Stolik przedstawił pisarkę Beatę Ostrowicką. Były też spotkania poświęcone językowi polskiemu, jak to z prof. Janem Miodkiem.

 Stolik również współtworzył spotkanie z Andrzejem Kacorzykiem, dyrektorem  Muzeum byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau.

 Nie sposób nie wspomnieć współpracy Stolika ze Stowarzyszeniem  Kultury Ostrawy (Spolek pro ostravskou kulturu). Jej owocem był przeprowadzony w 2007 roku konkurs „Zaginione piękno” (architektura  modernizmu na Śląsku Cieszyńskim i w Morawskiej Ostrawie) oraz spotkanie z redakcją polskiego pisma fachowego „Archivolta” nt. współczesnej architektury polskiej. Doskonałe doświadczenia tej współpracy zaowocowały przyjęciem do  „stolikowiczów” Tadeusza Goryczki, architekta.

 Dodajmy, że Stolik nie stronił i od lekkich tematów, jak przykładowo rozwój sieci AVON w Czechach czy jak firma Irena Eris dba o ciało...

 I ostatni rozdział działań Stolika to szerzenie wiadomości o Polsce, Polakach , Zaolziu i Zaolziakach w czeskich środowiskach młodzieżowych poza „Librexem”. W 2007 roku Stolik wraz z Bibliotekę Miejską w Ostrawie współorganizował trwającą dwa miesiące akcję „Wszyscy jesteśmy tu w domu”, a także zorganizował prelekcję na temat tego „Skąd w Ostrawie i na Zaolziu są Polacy?” w Gimnazjum Biskupim w Ostrawie.

 Oczywiście to nie wszystko. Ale czy warto pisać o wszystkim? Lepiej to przeżyć i, jak mówią Czesi, „wyżyć się”.

 Filarem Stolika jest założenie, że jest to stowarzyszenie nierejestrowane,  nieformalne, niedochodowe, opierające się na indywidualnej pracy „Stolikowiczów” i fanów przedsięwzięcia.

 Od jesieni 2014r. dzięki przychylności pana Vladimíra Švehlíka spotkania stolikowe będą odbywać się w klubie Atlantik w Ostrawie przy ul. Čs. legií 7.

 Jeśli kiedykolwiek będziecie w Ostrawie – zapraszamy do stolika – „Stolika Polskiego”!


 Janka i Martyna


IMAG0020.jpg

1C.jpg

zakonczenie.jpg

DSC_0070.jpg

UKDetskePolskamensinavobjektivu(34).jpg

20130313_0503.jpg

23.11.2007Odd.prodetiamladezustrediKMOsoutezTrpytsehvezdicko(12).jpg

Ondrusz-1.jpg

MamiEwa.jpg